Advies en ondersteuning

Werkgeversorganisaties

De verschillende werkgeversorganisaties bieden opleidingen aan en organiseren netwerk-evenementen, die zeer nuttig kunnen zijn ter inspiratie voor je talentgericht beleid.

Werknemersorganisaties

De verschillende werknemersorganisaties bieden advies en opleidingen gericht aan werknemers. Geïnspireerde werknemers kunnen zo het noodzakelijke draagvlak creëren om een talentbeleid op poten te zetten.

Sectorfondsen

Elke sector stemt overeen met één of meerdere paritair samengesteld(e) (opleidings)fonds(en). Sectorfondsen hebben een eigen aanbod aan opleidingen, advies (op maat), activiteiten,…
http://www.werk.be/beleidsthemas/sectoren/sectorconvenants/sectorfondsen

Andere partners

Naast de werkgevers- en werknemersorganisaties en de sectorfondsen, zijn er tal van andere organisaties die je kunnen ondersteunen om samen te werken rond talent.