6
 
in de kijker

Hoe onthaal ik nieuwe medewerkers?

Een professioneel uitgebouwd onthaal draagt bij tot de vlotte integratie van nieuwe medewerkers en is bovendien wettelijk verplicht.

De onthaalprocedure

De onthaalprocedure bestaat uit twee fasen.

  • De ‘informatiefase’ dient om de nieuwkomer vertrouwd te maken met de nieuwe werkomgeving, om onzekerheid te verminderen. Zorg er o.a. voor dat praktische zaken als arbeidskledij, werkuitrusting, toegangsbadges of sleutels, kast in de kleedkamer, e-mailadres geregeld zijn.
  • In de 'integratiefase' zullen een aantal zaken worden herhaald. Organiseer een rondleiding in de organisatie en zorg ervoor dat de nieuwe medewerker in elk geval grondig kan kennismaken met zijn eigen werkplek, en al even aan de slag kan, al dan niet onder begeleiding van de directe leidinggevende of een collega. Bespreek in de loop van deze fase samen met de nieuwkomer het functie- en competentieprofiel: bijvoorbeeld taken, resultaatsgebieden, competenties, inwerkperiode, evaluatiecriteria …

Zelf aan de slag?

De onthaalbrochure

Een goede onthaalbrochure bevat informatie over de praktische kant van het werken in een bedrijf, de bedrijfsmissie en visie, het organogram, ... Houd er rekening mee dat alle medewerkers deze brochure moeten kunnen begrijpen, ook de anderstalige medewerkers.

Zelf aan de slag?

Fiche “Een onthaalbrochure opstellen (pdf / 0.87 MB)”;

Voorbeeld onthaalbrochure (pdf / 0.66 MB)”, bedoeld voor anderstalige medewerkers;

Peter- en meters in de onthaalprocedure

Via een peter/meter kan de nieuwe medewerker zich sneller thuis voelen in het bedrijf en kan hij /zij de bedrijfscultuur sneller leren kennen. Je kan echter niet zo maar iemand aanduiden als peter of meter vanwege zijn ervaring. Peter of meter zijn vereist specifieke competenties.

Zelf aan de slag?

Fiche “Werken met een peter/meter (pdf / 0.12 MB)?”, vertelt je hoe je weet of iemand geschikt is om een peter/meter te worden;

Fiche “Checklist voor peters en meters (pdf / 0.15 MB)”, geeft een overzicht van de taken van peters/meters in de onthaalprocedure;