6
 
in de kijker

Heeft mijn organisatie een positief leerklimaat?

Er is sprake van een positief leerklimaat als leren binnen de organisatie als iets aantrekkelijks en plezierigs wordt beschouwd. Dat wil zeggen dat de medewerkers van jouw organisatie inschatten dat er meer voor- dan nadelen verbonden zijn aan de te leveren leerinspanningen. 

Een positief leerklimaat is van groot belang voor de vlotte en doeltreffende werking van een organisatie. Het laat toe om beter in te spelen op onverwachte situaties en om betere resultaten af te leveren. Voor medewerkers is een positief leerklimaat van belang om gemotiveerd te blijven in de job, om door te kunnen groeien naar een andere job en om een resultaat af te leveren waarop je trots bent.

Zelf aan de slag?

Leerscan van de Vlerick Business School, om het leerklimaat binnen de organisatie in kaart te brengen. Zowel HR-verantwoordelijken, leidinggevenden als medewerkers kunnen deze scan invullen.

Handleidingen voor een positief leerklimaat door Vlerick Business School, voor de organisatie (pdf / 27.73 MB) en specifiek voor leidinggevenden (pdf / 6.57 MB).