3
 

Hoe kan ik medewerkers met andere culturele achtergrond Nederlands laten leren op de werkvloer?

Bij een opleiding “Nederlands op de werkvloer” leren werknemers Nederlands terwijl ze aan het werk zijn in de organisatie. Concreet komt het erop neer dat de werknemers persoonlijk worden begeleid tijdens de werkuren. De opleiding is kort, maar intensief en specifiek gericht op het taalgebruik op de werkvloer. In een opleiding Nederlands op de werkvloer komt uitgesproken vaktechnische taal aan bod. Hierin schuilt het fundamentele verschil met bedrijfsexterne, algemene lessen Nederlands. De taalopleiding is volledig afgestemd op de situatie binnen de organisatie. De lesgever gaat binnen de organisatie aan de slag met documenten en formulieren van de werkvloer. Het taalgebruik van dat jouw organisatie kenmerkt, komt aan bod in de opleiding.

Een cursus Nederlands op de werkvloer draagt ertoe bij dat anderstalige werknemers beter met hun collega’s kunnen communiceren. Ze kunnen zelfstandiger functioneren en informatie verwerken. Bovendien is het productieverlies voor de organisatie gering: de werknemers voeren hun taken uit en de lesgever stemt de lesinhoud af op de werksituatie.

Meer hulp nodig?

VDAB biedt opleidingen “Nederlands voor anderstaligen” aan. Deze opleidingen zijn betalend, maar afhankelijk een aantal voorwaarden kunnen ze gratis zijn of gedeeltelijk terugbetaald worden.