2
 

Hoe zorg ik voor de (her)integratie van medewerkers met een ziekte of handicap?

Terug aan de slag na ziekte of ongeval

Is een medewerker een tijd buiten strijd geweest door een ziekte of ongeval? Je kan zijn/haar terugkeer vergemakkelijken door rekening te houden met zijn/haar persoonlijke mogelijkheden. Een aanpassing van de werkplek, taken of werktijden? Zo kan je ervaren personeel met belangrijke talenten kwaliteitsvol aan het werk houden.

Van beperkingen naar talenten

Uiteraard kunnen ook mensen met een arbeidshandicap talenten hebben die waardevol zijn in de organisatie. Extra ondersteuning, gaande van werkplekaanpassingen tot persoonlijke begeleiding op de werkvloer, kan hen de nodige voedingsbodem geven om hun talenten te laten ontplooien.

Zelf aan de slag?

Fiche re-integratieprotocol na ziekte of ongeval (pdf / 0.07 MB);

White paper “ID@Work” door Antwerp Management School en HEC Liège, met handleiding en aanbevelingen voor betrekken van medewerkers met een verstandelijke handicap;

Talent Telt” Toolkit van kennisplein.be, fiches met informatie en concrete tips en tools voor omgaan met autisme op de werkvloer;

Kenniscentrum Hulpmiddelen: informatie over aanpassingen en hulpmiddelen voor personen met een handicap;

Hulp nodig?

Vlaamse ondersteuningspremie, bedoeld voor werkgevers om rendementsverlies van een werknemer met een arbeidshandicap te compenseren, en om de integratie van die werknemer in het arbeidscircuit te bevorderen;

De Dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse Overheid zorgt voor tewerkstellingsondersteuning voor medewerkers met een handicap of chronische ziekte: ondersteunt bij het opmaken van een integratieprotocol, adviseert bij vragen over de mogelijkheden om de tewerkstelling van personeelsleden met een handicap of chronische ziekte te ondersteunen en behandelt aanvragen voor de terugbetaling van aanwijsbare kosten die opgenomen zijn in het integratieprotocol;

Organisaties die ondersteuning bieden bij de aanwerving en tewerkstelling van mensen met een arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem: http://www.gtb-vlaanderen.be/werkgevers en http://www.fegob.be/Home/Werkzoekenden/GOBs