fvb-ffc constructiv

Fvb-ffc constructiv is het aanspreekpunt, de schakel en de adviesverlener voor de opleidingsmarkt in de bouwsector. Fvb-ffc constructiv zorgt voor de opleiding van de toekomstige en huidige bouwvakarbeiders.

De bouwsector telt 33 bouwberoepen, want naast woningbouw (ruwbouw en afwerking) omvat de sector o.a. ook industriebouw, wegenwerken, sanitair, chauffage, schrijnwerk, … .

Opleiding

Elk bouwbedrijf kan op fvb-ffc constructiv beroep doen voor opleidingen voor zijn arbeiders. Een overzicht van de opleidingen vindt u op de site van fvb-ffc constructiv. Mogelijke opleidingen ikv een diversiteitsbeleid zijn:

 • VCA voor kortgeschoolden en anderstaligen
 • Veilig werken op hoogte (voor anderstaligen)
 • Basisveiligheid voor sectorintreders
 • Elementaire kennis veiligheidsregels voor anderstaligen
 • Basisvaardigheden PC voor bouwvakkers
 • Taalopleidingen (Frans en Nederlands)

Bijscholingen zijn mogelijk zowel tijdens de week als op zaterdag of ’s avonds. Wanneer er geen passend aanbod is, kan de opleiding ook in veel gevallen in de onderneming zelf georganiseerd worden.

De opleidingskost, zowel voor weekdag-, zaterdag- als avondopleidingen, wordt (gedeeltelijk) terugbetaald door fvb-ffc constructiv. Er is eveneens een tussenkomst voor de loonkost van de arbeiders tijdens de weekdagen voorzien, alsook premies voor arbeiders die een avond- of een zaterdagopleiding volgen:

 • Weekdagopleiding: tussenkomst loonkost € 15 per uur.
 • Zaterdagopleiding: premie voor de arbeider van € 50 voor 8u. opleiding (€ 6,25/u).
 • Avondopleiding: een opleiding op vraag van de werkgever: een premie van € 6,25 per uur opleiding voor de arbeider.

De financiële tussenkomsten die hierboven worden vermeld zijn hier ook van toepassing. Wil je meer weten over bijscholingen en financiële tussenkomsten contacteer dan een regionaal kantoor van het FVB.

Deeltijds lerenden

Fvb-ffc constructiv ondersteunt ook werkgevers die leerlinen tewerkstellen in een systeem van Leren en Werken.

 • Het Jongeren Leerlingen Wezen (JLW): gericht op de deeltijds leerplichtige jongeren van 15 tot 18 jaar. De alternering is 40/60; 40% van de tijd vindt de opleiding plaats in een CDO, de resterende 60% in een bouwonderneming. Een JLW kan maximaal 36 maanden duren, maar duurt in de regel 24 maanden. fvb-ffc constructiv betaalt de jongere een bijkomende premie van € 125 na 12 maanden en € 375 na 24 maanden.
 • De Alternerende BouwOpleiding (ABO): de opleiding mikt op 18 tot 25-jarige werkzoekenden zonder bouwdiploma. Tussen de 70 en 80 % van de opleidingstijd is gereserveerd voor de ondernemingpraktijk, wat aangevuld wordt met praktijkvorming in een opleidingscentrum. Een ABO-contract kan 6, 12 of 18 maanden duren. De jongere ontvangt een bijkomende premie van fvb-ffc constructiv.

Ook nog goed om weten

Men kan de sectorale ‘onthaalmap’  downloaden van de constructiv-website. Deze gids behandelt het onthaal van nieuwe werknemers in een bouwbedrijf.

Ervaringsbewijs: momenteel bestaat het ervaringsbewijs in de bouwsector al voor 5 knelpuntberoepen:

 • Industriële schilder
 • Torenkraanbestuurder
 • Stellingbouwer
 • Bestuurder mobiele kraan
 • Bestuurder hydraulische graafmachine

Meer info vind je op de fvb-website of via ervaringsbewijs.be.

Meer weten

fvb-ffc constructiv
Koningsstraat 132/5 - 1000 Brussel
02 210 03 33
info@constructiv.be
fvb.constructiv.be