6
 

Wat is een competentie en wat is een talent?

Wat is een competentie?

Een competentie is een eigenschap van een medewerker die bijdraagt aan het succesvol functioneren in een organisatie. Het is een observeerbare en meetbare eigenschap. De term “competentie” omvat meer dan alleen maar feitelijke kennis. Het gaat ook over vaardigheden en houdingen die je vakbekwaamheid ondersteunen.

Algemeen zijn er twee soorten competenties:

  • Vaktechnische competenties of kennisgerelateerde competenties: competenties waarbij kennis en inzicht de basis vormen voor succes. Bijvoorbeeld: sociale wetgeving kunnen toepassen, een balans lezen,…
  • Gedragscompetenties: meer persoongebonden competenties, die vaak overdraagbaar zijn naar andere vakgebieden. Bijvoorbeeld: creativiteit, mondelinge communicatie,…

Wat is een talent?

Ook talenten zijn ook observeerbare eigenschappen van personen. Talent heeft te maken met iets goed, gemakkelijk en graag doen, waardoor je de passie of drive hebt om hier graag mee bezig te zijn en je er ook energie van terug krijgt. Talenten heb je doorgaans in meer of mindere mate van nature meegekregen, maar een stimulerende context is essentieel om talenten te ontwikkelen tot het hoogste niveau.

Samengevat

Competenties gaan over de minimale eigenschappen die nodig zijn om een bepaalde rol/functie te kunnen uitvoeren binnen een organisatie. Talenten gaan over zaken die medewerkers goed kunnen en waarvoor ze een grote drive hebben, waardoor ze hun talenten (mits de juiste context) tot een hoog niveau kunnen ontwikkelen.

Bronnen:

Van Beirendonck, L. (2004). Iedereen competent. Handleiding voor competentiemanagement dat werkt. Tielt: Uitgeverij Lannoo.
Van Beirendonck L. (2012). Paars Management. Leidinggeven met hart en cijfers. Tielt: Uitgeverij Lannoo.