3
 
in de kijker

Hoe start ik met talentontwikkeling in mijn organisatie?

Ben je van plan om een competentie- en talentgericht beleid in te voeren? Laat je dan inspireren door dit stappenplan met tips en tricks.

Waarom rond competenties en talenten werken?

Een oog hebben voor de competenties en talenten van medewerkers is belangrijk voor een organisatie. In de juiste context kunnen medewerkers hun bekende competenties en talenten ontwikkelen, maar kunnen ze ook nieuwe competenties en talenten ontdekken. Zo kunnen de medewerkers, maar ook de organisatie, het beste uit zichzelf halen.

Al maar meer organisaties doen dan aan strategisch competentie- en talentenbeleid. Met zo’n beleid willen ze werken aan:

 • betrokkenheid van medewerkers
 • duurzame performantie
 • duurzame tewerkstelling
 • grotere inzetbaarheid van medewerkers
 • betere doorstromingskansen
 • gerichte personeelsevaluatie en -begeleiding
 • hogere motivatie bij de medewerkers
 • vermindering van het arbeidsverzuim

Tips om talentontwikkeling op te starten in de organisatie

 • Doe inspiratie op: neem een kijkje op deze website, lees een boek over talent-denken, volg een opleiding over talentontwikkeling,… En kijk ook naar bedrijven die al eerder een talentgericht beleid implementeerden.
    
 • Maak het strategisch: maak een plan om talentgericht beleid te verankeren in de bedrijfsstrategie en het HR-beleid. Zorg dat je rekening houdt met de bedrijfscultuur.
    
 • Creëer voldoende draagvlak om aan de slag te gaan rond talenten, bij het management en de ondernemingsraad, maar ook bij de andere geledingen, zoals leidinggevenden en werknemers. Zorg ervoor dat er voldoende input en feedback is in de verschillende fasen van het proces.
    
 • Start een werkgroep op om de strategie te gaan implementeren. Denk eerst na over wat er al bestaat in de organisatie, wat verbeterd en wat toegevoegd moet worden.
    
 • Stel voor elk doel een actieplan op: de nodige acties om het doel te bereiken, de partijen die je erbij wilt betrekken, het gewenste resultaat, de timing en de communicatie. Doelen moeten SMART geformuleerd zijn: specifiek, meetbaar, aanpasbaar, realistisch en tijdsgebonden. Zo kunnen ze ook objectief geëvalueerd worden.
    
 • Start met een of meerdere piloot-projecten: lanceer elk nieuw initiatief eerst in een kleine groep en evalueer het. Na de nodige aanpassingen kan je het initiatief daarna uitbreiden naar de hele organisatie.
    
 • Communiceer duidelijk en transparant over het talentbeleid, naar alle actoren binnen de organisatie. Alle bedrijfsniveaus moeten bij het talentbeleid betrokken zijn om een optimaal resultaat te bekomen.

Zelf aan de slag?

Hulp nodig?