4
 

Hoe breng ik de belangrijke competenties van mijn organisatie in kaart?

In kaart brengen met een competentiewoordenboek

Om een overzicht te krijgen van competenties die belangrijk zijn voor de organisatie, kan een competentiewoordenboek nuttig zijn.

Vertrek bij het opstellen van een competentiewoordenboek vanuit de visie, strategie en waarden van de organisatie. Het is dan ook ingebed in het beleid van de organisatie. Probeer ook te kijken naar de toekomst, zodat het woordenboek rekening houdt met de sociaaleconomische, politieke of technologische evoluties. Verzamel niet de competenties die in de organisatie aanwezig zijn, maar wel de competenties die de organisatie nodig heeft.

Naar een competentiewoordenboek in 4 stappen

Betrek alle relevante partijen en creëer een breed draagvlak door verschillende afdelingen en niveaus te betrekken: HR-verantwoordelijken, leidinggevenden, medewerkers en eventuele externe partners.

  • Stel een projectgroep op die het competentiewoordenboek zal samenstellen, en laat deze groep steeds terugkoppelen naar de bredere organisatie.
  • Selecteer welke competenties in het competentiewoordenboek aan bod moeten komen. Dat kan op basis van de missietekst van de organisatie, op basis van een vragenlijst, workshops,…
  • Definieer elke competentie: wat betekent deze competentie precies in jouw organisatie?
  • Bepaal de gedragsindicatoren van elke competentie: kenmerken waaraan je kan zien of een medewerker een bepaalde competentie heeft. Deze kenmerken moeten meetbaar en observeerbaar zijn.

Zelf aan de slag?