3
 

Hoe kan ik met medewerkers praten over talenten en competenties?

Het is belangrijk om regelmatig met medewerkers te praten over hun competenties en talenten. De inhoud en het doel van zo’n gesprek kan sterk variëren. Hieronder vind je een overzicht van de diverse soorten gesprekken.

De gesprekkencyclus

Een evaluatie- of gesprekkencyclus is opgebouwd rond verschillende gesprekken in een periode van 1 jaar. De cyclus bestaat idealiter uit de volgende gesprekken:

  • het functiegesprek
  • het planningsgesprek
  • het functioneringsgesprek
  • het evaluatiegesprek

Na elk evaluatiegesprek start er een nieuwe cyclus. Om de doelstellingen van die nieuwe cyclus te bepalen kan men tijdens het planningsgesprek gebruik maken van de feedback die gegeven werd in de voorgaande cyclus. De evaluatiecycli vormen geen gesloten geheel, maar zijn eerder een permanent proces, dat opgebouwd wordt op basis van de resultaten van de voorgaande gesprekken.

Om de zoveel tijd is het ook nuttig om een loopbaangesprek te organiseren. Een loopbaangesprek is een formeel gesprek met een medewerker waarin gepraat wordt over de bredere context van het werk (bijvoorbeeld combinatie met het gezinsleven) en de talenten, ambities en groeimogelijkheden die de medewerker in zich heeft. Mogelijkheden binnen de organisatie om talenten meer in te zetten, worden verkend. Het gesprek is toekomstgericht. Het belangrijkste doel van een loopbaangesprek is in kaart brengen wat de medewerker (nog) wil in zijn loopbaan en hoe dat aansluit bij zijn huidige job en bij de (toekomstige) mogelijkheden binnen de organisatie.

Zelf aan de slag?