5
 

Hoe kan ik mensen met een andere culturele achtergrond aanwerven?

‘The War for Talent’ is nog steeds actueel. Veel knelpuntvacatures worden niet of laattijdig ingevuld. Daarom is het belangrijk om in te zetten op diversiteit, op rekruteren in verschillende groepen. Talrijke bevolkingsgroepen (anderstaligen, vijftigplussers, personen met een arbeidshandicap, vrouwen) hebben meer kans om op de arbeidsmarkt uit de boot te vallen, omdat werkgevers vooroordelen hebben en de competenties, ervaringen en talenten van deze mensen onvoldoende ziet. Het is net de mengeling van kennis, ervaring, elders verworven capaciteiten, talenten, mentaliteiten, visies, houdingen en vaardigheden die het economisch succes in organisaties zullen bepalen.

Non-discriminatie in het arbeidsreglement

Spreek ál het talent op de arbeidsmarkt aan. Het opnemen van een non-discriminatieclausule in het arbeidsreglement is een duidelijke actie om een divers en toekomstgericht personeelsbeleid uit te bouwen.

Zelf aan de slag?

Beknopt (pdf / 0.06 MB) en uitgebreid (pdf / 0.06 MB) voorbeeld van een non-discriminatieclausule:

Hulp om mensen met andere culturele achtergrond aan te werven

Ben je vaak en lang op zoek naar geschikt personeel en erken je de meerwaarde van culturele diversiteit op de werkvloer?

  • De VDAB kan je helpen zoeken naar gemotiveerde kandidaten met een andere culturele achtergrond. VDAB ondersteunt het aanwerven van mensen met een migratieachtergrond via begeleiding op de werkvloer door jobcoaching. Voor deze kansengroep zijn er, indien nodig, verschillende initiatieven rond taalondersteuning op de werkvloer voorzien. Ook indien je een vluchteling wil opnemen in je team, geeft VDAB je wat extra info over hun aanwerving. Meer info kan je vinden op de website van de VDAB.

  • Het Minderhedenforum wil met het tewerkstellingsproject Mentor2Work de slaagkansen van werkzoekenden met een migratieachtergrond vergroten op de arbeidsmarkt. Mentoren worden gematched aan werkzoekenden om hen te versterken in hun zoektocht naar werk. Via mentoring stelt het Minderhedenforum zich tot doel om de afstand tussen werkgevers en potentiële medewerkers met een migratieachtergrond te verkleinen. Meer info kan je vinden op www.mentor2work.be. Daarnaast publiceerde het Minderhedenforum de brochure Tijd voor positieve actie gericht naar werkgevers uit de publieke, private en social profit sector; en bij uitbreiding naar al wie in aanraking komt met rekrutering, aanwerving en promotie. Meer info kan je vinden op de website van het Minderhedenforum

  • Vivo wil met het ESF-project “Ieder talent telt (in de social profit)” mensen met een migratieachtergrond warm maken voor de social profitsector en hen, via werkervaring, op weg zetten naar een traject richting tewerkstelling in de sector. Meer info kan je vinden op www.iedertalenttelt.be

Vreemdevragen.be

De diversiteit in onze bedrijven neemt toe. Steeds meer vacatures worden ingevuld door werknemers met een migratieachtergrond. Werkgevers stellen zich allerlei vragen www.vreemdevragen.be probeert hierop een antwoord te bieden.

Hulp nodig?

Jobcoaching van medewerkers met andere culturele achtergrond door de VDAB, gratis gedurende de eerste 6 maanden na aanwerving.