1
 
in de kijker

Hoe trek ik divers talent aan?

 

 

Vreemdevragen.be

De diversiteit in onze bedrijven neemt toe. Steeds meer vacatures worden ingevuld door werknemers met een migratieachtergrond. Werkgevers stellen zich allerlei vragen www.vreemdevragen.be probeert hierop een antwoord te bieden.

Tips voor het aantrekken van talenten via diverse wervingskanalen:

  • Gebruik formele én informele wervingskanalen

  • Leg contacten met (regionale) organisaties voor kansengroepen of belangenorganisaties

  • Investeer in samenwerking met scholen

  • Investeer in ontmoetingen met potentiële kandidaten uit kansengroepen. Ontmoetingen dragen bij aan wederzijdse kennis en begrip. 

Er zijn bestaande intitiatieven gericht op de ontmoeting tussen organisaties en potentiële medewerkers uit kansengroepen:
Arbeidshandicap: www.duoday.be
Migratie-achtergrond: www.mentor2work.be

  • Maak duidelijk dat je bedrijf een inclusief bedrijfsklimaat kent waar ruimte is voor diversiteit. Dat kan door gebruik te maken van bepaalde foto's en video's in een vacaturetekst en/of op de website voorbeelden te plaatsen die de (gewenste) diversiteit in de organisatie weerspiegelen.