Partners en initiatieven

Werkgeversorganisaties

De verschillende werkgeversorganisaties bieden opleidingen aan en organiseren netwerk-evenementen, die zeer nuttig kunnen zijn ter inspiratie voor je talentgericht beleid.

UNIZO, Unie van Zelfstandige Ondernemers: 

  • Met het project Jobstap wil Unizo KMO-bedrijfsleiders ondersteunen in de ontwikkeling van een duurzaam HR-beleid. Jobstap is een interactief traject met als doel te informeren en technieken aan te leren om de competenties en talenten te kunnen herkennen van potentiële werknemers. Anderzijds krijgt men een beeld van de lokale arbeidsmarkt. Bovendien leert men zichzelf te profileren als aantrekkelijke werkgever. Tijdens een snelle, efficiënte cyclus van vier sessies bouw je een netwerk uit met collega-bedrijfsleiders.

 

VOKA, Vlaams Netwerk van Ondernemingen

  • VOKA wil met het project Werkervaring- en leertrajecten (WELT) ondernemingen ondersteunen in de ontwikkeling van een toekomstgericht talent- en opleidingsbeleid. In een Welt-traject krijg je als werkgever advies op maat over jouw personeels- en opleidingsbeleid en kan je ervaringen delen met andere bedrijven. Bovendien maak je kennis met interessante opties om vacatures in te vullen, zoals beroepsverkennende stages, individuele beroepsopleidingen en andere werkervarings- en leertrajecten. Dankzij Welt kan je proactief inspelen op de uitdagingen van de arbeidsmarkt.

VERSO, Vereniging voor Social Profit Ondernemingen

ETION, Forum voor geëngageerd ondernemen

Werknemersorganisaties

De verschillende werknemersorganisaties bieden advies en opleidingen gericht aan werknemers. Geïnspireerde werknemers kunnen zo het noodzakelijke draagvlak creëren om een talentbeleid op poten te zetten.

Sectorfondsen

Elke sector stemt overeen met één of meerdere paritair samengesteld(e) (opleidings)fonds(en). Sectorfondsen hebben een eigen aanbod aan opleidingen, advies (op maat), activiteiten,…
http://www.werk.be/beleidsthemas/sectoren/sectorconvenants/sectorfondsen

Andere partners

Naast de werkgevers- en werknemersorganisaties en de sectorfondsen, zijn er tal van andere organisaties die je kunnen ondersteunen om samen te werken rond talent.

VDAB: VDAB- consulenten bieden verschillende vormen van HR-begeleiding en opleidingen aan organisaties. Daarnaast heeft VDAB ook een uitgebreid aanbod aan opleidingen: 

Syntra Vlaanderen: biedt o.a. ondernemerschaps- en opleidingstrajecten en vormingen aan, maar kan ook meer informatie geven over de leertijd, waarbij jongeren deeltijds leren en werken: 

Minderhedenforum

  • Het Minderhedenforum wil met het tewerkstellingsproject Mentor2Work de slaagkansen van werkzoekenden met een migratieachtergrond vergroten op de arbeidsmarkt. Mentoren worden gematched aan werkzoekenden om hen te versterken in hun zoektocht naar werk. Via mentoring stelt het Minderhedenforum zich tot doel om de afstand tussen werkgevers en potentiële medewerkers met een migratieachtergrond te verkleinen. Meer info kan je vinden op www.mentor2work.be.

  • Daarnaast publiceerde het Minderhedenforum de brochure ‘Tijd voor positieve actie’ (pdf) gericht naar werkgevers uit de publieke, private en social profit sector; en bij uitbreiding naar al wie in aanraking komt met rekrutering, aanwerving en promotie. Meer info kan je vinden op de website van het Minderhedenforum. 

Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid

  • Het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid (GOHA) wil via beleidsparticipatie zowel de kwalitatieve als kwantitatieve arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidshandicap of chronische ziekte verhogen. GOHA publiceerde het voorbije jaar een reeks goede praktijken van mensen met een arbeidsbeperking die de stap naar werk hebben gezet. Ze kunnen inspirerend werken en verruimen de kijk op ‘arbeidshandicap’ voor mogelijke werkgevers. Via onderstaande link kan je hun verhaal lezen: https://handicapenarbeid.be/goede-praktijken/
  • Daarnaast publiceerde het GOHA de brochure ‘Redelijke aanpassingen op de werkvloer’ (pdf). Hierin worden een aantal inspirerende voorbeelden beschreven van redelijke aanpassingen door werkgevers, die de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap mogelijk maken. Redelijke aanpassingen zijn maatregelen die de beperkende invloed van een onaangepaste omgeving op de persoon met een handicap kunnen wegnemen. Het voorzien van deze redelijke aanpassingen is een noodzakelijke voorwaarde om inclusief werken voor personen met een handicap mogelijk te maken.
  • Meer info kan je vinden op https://handicapenarbeid.be/gebruikersoverleg/.

Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de social profit (VIVO): ondersteuning en opleidingen over HR-beleid, voor social profit organistaties: 

  • Met het ESF-project “Ieder talent telt (in de social profit)” wil VIVO mensen met een migratieachtergrond warm maken voor de social profitsector en hen, via werkervaring, op weg zetten naar een traject richting tewerkstelling in de sector. Meer info kan je vinden op www.iedertalenttelt.be

UNIA, voor ondersteuning op maat van je bedrijf op het vlak van non-discriminatie en diversiteit. Unia geeft opleidingen en trainingen, helpt bij het opzetten van een werkgroep of een actieplan, geeft advies bij interne en externe communicatie.

Organisaties die bedrijven ondersteunen om mensen met een arbeidshandicap of –beperking aan te werven en te integreren: Gespecialiseerd Team Bemiddeling en Gespecialiseerde Opleidings- en Begeleidingsdienst.