4
 

Hoe kan ik competenties en talenten ontwikkelen?

Methoden voor competentieontwikkeling

Een persoon leert en ontwikkelt zichzelf op verschillende manieren. Volgens leerpsycholoog Kolb doorloopt iemand telkens een proces van vier stappen. Hierin staat de leeractiviteit en niet de leerstofopbouw centraal. De leercyclus volgens Kolb verloopt stapsgewijs, waarbij alle stadia moeten doorlopen worden:

 • Ervaren
  Leren door iets te doen: de ervaringen met de realiteit staan centraal.
    
 • Reflecteren
  Nadenken over de waargenomen werkelijkheid en reflecteren over de bedoelde of niet-bedoelde effecten van een handeling.
    
 • Conceptualiseren
  Nagaan of de ervaringen rond een handeling overeenkomen met eerdere bevindingen. Die rode draad wordt in een hypothese gegoten.
    
 • Experimenteren
  Toetsen of de stelling of hypothese standhoudt bij nieuwe handelingen.

Competenties en talenten belonen

Competenties en talenten belonen geeft medewerkers een extra stimulans om aan hun competenties en talenten te werken, omdat ze waardering krijgen voor de tijd en energie die ze in de competentieontwikkeling steken, en omdat ze als meerwaarde voor het bedrijf beschouwd worden.

Er zijn verschillende beloningsmogelijkheden:

 • Prestaties belonen
  Worden de competenties en talenten ontwikkeld? Dan verbeteren de prestaties en heeft de medewerker recht op een beloning.
    
 • Ontwikkeling belonen
  Behaalde de medewerker een bepaald niveau van een competentie/? Dan behoudt hij/zij die vaardigheid, waardoor het voordeel voor het bedrijf langdurig is. Op basis daarvan krijgt de medewerker een beloning.
    
 • Opvallende competentieontwikkeling belonen
  Het jaar dat méér aan competentie- en talentontwikkeling gedaan wordt, krijgt de medewerker een beloning voor de geleverde inspanningen.
    
 • Ontwikkeling is de beloning
  De extra mogelijkheden die het bedrijf de medewerker biedt om zijn/haar competenties en talenten te ontwikkelen, kunnen reeds een beloning op zich zijn.
    
 • Competenties certificeren
  Een erkend of bedrijfsspecifiek certificaat voor de behaalde competenties beloont niet alleen de inspanning van de medewerker. Het verhoogt ook zijn/haar kansen op de arbeidsmarkt.

Enkele tips en trics om competenties en talenten te belonen:

 • Het beloningsbeleid moet verschillende doelen dienen: motivatie van de medewerkers verhogen, performantie verhogen,…
 • De beloningswijze moet aansluiten bij de strategie en cultuur van de organisatie. Streef je naar een innovatief bedrijf? Dan beloon je de vernieuwende ideeën van de medewerkers.
 • Verlonen omvat méér dan het basisloon. Ook financiële extra’s, niet-financiële voordelen, groeikansen of ontwikkelingsondersteuning vallen eronder.
 • Het beloningsbeleid moet rekening houden met prestatieverschillen van medewerkers. Deze moeten zo objectief mogelijk gemeten worden.
 • Beloon niet alleen prestaties, maar ook de manier waarop prestaties tot stand komen.
 • Communiceer transparant over het beloningsbeleid.

Ontwikkelingsplannen opstellen

Een strategisch opleidingsplan geeft aan welke opleidingen moeten plaatsvinden om de organisatiedoelstellingen te bereiken. Het houdt enerzijds rekening met de aanwezige competenties en talenten in de organisatie en anderzijds met de competenties die op korte en lange termijn nodig zijn om als organisatie succesvol te blijven.

Ook voor individuele medewerkers kan je een opleidingsplan opstellen. Dit heet dan een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP), dat vertaald kan worden in een concreet Persoonlijk Actieplan (PAP).

Zelf aan de slag?

Subsidies voor opleidingsprojecten:

Opleidingen: