Waarom hier mee aan de slag?

Competente en gemotiveerde mensen zijn de motor voor uw bedrijf/organisatie.

Directeur tegen HR-manager: wat als we investeren in onze mensen en ze gaan daarna weg? HR-manager: wat als we het niet doen en ze blijven? (Omdenken)

Meer en meer organisaties en ondernemers beseffen dat de manier waarop ze met hun medewerkers omgaan hét verschil kan maken. Van een goede opvang op de eerste werkdag tot het waarderen van ervaring, het HR beleid kan een cruciale rol spelen in elke fase van iemands loopbaan. Het zijn de medewerkers die het bedrijf maken. Vandaar dat het personeels-en organisatiebeleid een sleutelrol speelt om de wensen van medewerkers, maar ook bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

De website zet aan tot actie – met methodieken, praktische instrumenten en leerrijke praktijken gaat u vlot aan de slag met het opstarten van een  duurzaam personeelsbeleid. Daarnaast spoort de website u aan om zelf op zoek te gaan naar informatie en wordt u doorverwezen naar gespecialiseerde intermediairen/overheidspartners. Zo plukt iedereen straks de vruchten van een succesvol personeels-en organisatiebeleid.

 

 Promotiemateriaal van de talentontwikkelaar?

Banner, flyer en animatiefilmpje

 

In dit filmpje geven drie bedrijfsleiders tot slot aan waarom zij het zo belangrijk vinden om te investeren in talent.

 

Vlaanderen in Actie

Deze vernieuwende website kadertin de doelstellingen van Pact 2020 en VIA om ondernemingen en mensen in de toekomst meer wendbaar te maken.