3
 

Hoe kan ik mensen met een arbeidshandicap aanwerven?

‘The War for Talent’ is nog steeds actueel. Veel knelpuntvacatures worden niet of laattijdig ingevuld. Daarom is het belangrijk om in te zetten op diversiteit en op rekruteren in verschillende groepen. Talrijke bevolkingsgroepen (anderstaligen, vijftigplussers, personen met een arbeidshandicap, vrouwen) hebben meer kans om op de arbeidsmarkt uit de boot te vallen, omdat werkgevers vooroordelen hebben en de competenties, ervaringen en talenten van deze mensen onvoldoende ziet. Het is net de mengeling van kennis, ervaring, elders verworven capaciteiten, talenten, mentaliteiten, visies, houdingen en vaardigheden die het economisch succes in organisaties zullen bepalen.

Mensen met een arbeidshandicap aanwerven

Om mensen met een arbeidshandicap te kunnen aanwerven en optimaal te laten werken, is het vaak nodig om specifieke maatregelen te nemen, zoals aanpassingen aan de werkplek, aangepaste werkschema’s,…

Hulp nodig?

De Vlaamse ondersteuningspremie geeft werkgevers de mogelijkheid om rendementsverlies van een werknemer met een arbeidshandicap te compenseren, en om de integratie van die werknemer in het arbeidscircuit te bevorderen.

De Dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse Overheid zorgt voor tewerkstellingsondersteuning voor medewerkers met een handicap of chronische ziekte: ondersteunt bij het opmaken van een integratieprotocol, adviseert bij vragen over de ondersteuning van de tewerkstelling van personeelsleden met een handicap of chronische ziekte, en behandelt aanvragen voor terugbetaling voor aanwijsbare kosten die opgenomen zijn in het integratieprotocol.

Jobcoaching van medewerkers met een arbeidshandicap door de VDAB, gratis gedurende de eerste 6 maanden na aanwerving.

Antwerp Management School en HEC Liège bieden dankzij het ID@Work project twee tools aan:

  • Een online zelftest om na te gaan of je organisatie klaar is om mensen met een verstandelijke beperking aan te werven.
  • Een white paper met aanbevelingen voor inclusie van mensen met verstandelijke beperking op de werkvloer.

Organisaties die ondersteuning bieden bij de aanwerving en tewerkstelling van mensen met een arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem.